Hyväntekeväisyyskohde

Vuoden 2017 Travel Bloggers Give Back -tempauksen tavoitteena on tukea köyhän Laosin syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvien Bokeo-lasten koulunkäyntiä.

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Laos on köyhä ja monimuotoinen maa. Yli puolet maan asukkaista on lao-väestöä, mutta heidän lisäkseen maassa elää 48 eri etnistä vähemmistöryhmää, jotka ovat huonommassa asemassa. Tämä vaikuttaa vahvasti muun muassa lasten ravitsemukseen ja koulunkäyntiin. Suurin osa köyhistä asuu vuoristossa, jossa liikkuminen on vaikeaa, eikä perusopetusta ole tarjolla riittävästi, tai sen taso on heikkoa. Vain alle puolet etnisiin vähemmistöihin kuuluvista tytöistä aloittaa peruskoulun. Poikien kohdalla tilanne on parempi. Tyttöjä usein väheksytään ja sukupuolet koetaan eri arvoisina.

Plan Suomi on tukenut jo useamman vuoden ajan Bokeon läänin lasten opetusta. Tavoitteen on tehdä oppimisympäristöstä turvallinen ja syrjimätön, jotta kaikki lapset, myös tytöt, voivat osallistua opetukseen täysipainoisesti ja tasa-arvoisesti. Kaiken kaikkiaan projektissa on mukana 109 koulua. Bokeon maakunnassa asuu 15 etnistä ryhmää ja 44 alaryhmää. Kaikki ryhmät puhuvat omaa kieltään ja tämä vaikeuttaa peruskoulutuksen saamista.

Bokeo läänin lasten koulunkäyntimahdollisuuksia on tuettu Plan Suomen kautta Suomen ulkoministeriön tuella ja Nenäpäivän kautta saaduilla varoilla.

Tavoitteenamme on kerätä Travel Bloggers Give Back -tempauksen kautta Matkamessuilla 2017 hyvä potti, jonka avulla voisimme auttaa parantamaan näiden köyhien alueiden lasten mahdollisuuksia saada laadukasta perusopetusta. Sen pitäisi olla jokaisen lapsen perusoikeus.